Leveringsvoorwaarden

Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor Tamsma middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Tamsma. Tamsma gaat alleen verbintenissen aan middels getekende dan wel gecertificeerde berichten of per post. Tamsma is aangesloten bij Extendum een organisatie met accountants en fiscaal juristen. Voor zover accountancy van toepassing is worden deze werkzaamheden dus uitgevoerd door Fiscount. Daarnaast is Tamsma gecertificeerd aangesloten bij de NOAB en worden de voorwaarden van deze gehanteerd. 

 

NOAB-leveringsvoorwaarden