Actueel

Nieuw pensioenakkoord: Verplichte AOV voor ondernemers

De regering heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten, waarin een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers is opgenomen. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel over het pensioenakkoord in het voorjaar van 2024 klaar zal zijn. Als de Tweede en Eerste Kamer het voorstel goedkeuren, zal de wet worden ingevoerd.

 

De hoofdlijnen van de verplichte AOV zijn als volgt:

  1. Als je inkomstenbelasting betaalt over de winst uit je onderneming, ben je verplicht een AOV te hebben, inclusief meewerkende echtgenoten.
  2. De jaarpremie bedraagt tussen de 7,5 en 8 procent van je laatst verdiende inkomen. Als je laatstverdiende inkomen hoger is dan 143% van het wettelijk minimumloon, betaal je geen premie over het extra bedrag.
  3. De uitkering is 70 procent van je laatstverdiende inkomen (winst uit onderneming) en kan maximaal 100 procent van het wettelijk minimumloon zijn.
  4. Bij arbeidsongeschiktheid moet je het eerste jaar zelf financieel overbruggen, daarna ontvang je de uitkering.
  5. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Denkt u dat u met ons advies wél verder komt? 

   Neem contact op