Actueel

Uitstelbeleid aangepast, er is meer mogelijk

Sinds 1 oktober is er een nieuw besluit van kracht dat de Leidraad Invordering 2008 wijzigt. De wijzigingen betreffen het uitstelbeleid, met name voor ondernemers met betalingsproblemen. Zij krijgen hierdoor meer mogelijkheden om in afwijking van het beleid een betalingsregeling van maximaal twaalf maanden te treffen.

Afwijken van de beleidsregel kan alleen onder bijzondere omstandigheden en als de gevolgen van het onverkort vasthouden aan die regel onevenredig zijn in verhouding tot het doel van de beleidsregel. Zo kan de Ontvanger afzien van de eis van (volledige) zekerheid als voorwaarde voor een betalingsregeling.

Ook is gewijzigd dat de Ontvanger pas om een derdenverklaring zal verzoeken als de geformaliseerde belastingschuld op het moment van het verzoek om uitstel van betaling € 20.000 of hoger is. Dit beleid werd ook tijdens de coronacrisis gevoerd.

Denkt u dat u met ons advies wél verder komt? 

   Neem contact op