Actueel

Kun je vakantiegeld uitstellen of volledig achterwege laten?

Soms kan het nodig zijn om het vakantiegeld van je personeel later, gedeeltelijk of helemaal niet uit te betalen, bijvoorbeeld om je bedrijf te redden. Het aanpassen van de betaling is echter alleen toegestaan als je toestemming krijgt van je medewerkers of de rechter.

 

Verzoek om instemming van het personeel

Volgens de wet hebben werknemers recht op vakantiegeld, dat vóór juli moet worden uitbetaald. Als je wilt voorkomen dat je bedrijf failliet gaat door het vakantiegeld later, gedeeltelijk of niet uit te betalen, dien je hiervoor toestemming te vragen aan elke medewerker.

Leg aan je werknemers uit dat bij een faillissement het UWV weliswaar het vakantiegeld uitkeert, maar dat de kans groot is dat ze hun baan verliezen. In sommige gevallen kunnen banen alleen behouden blijven bij een doorstart of overname.

Indien een medewerker akkoord gaat, leg dan de afspraken schriftelijk vast in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken zijn geldig wanneer beide partijen het document ondertekenen.

 

 

Het personeel stemt niet in

Als je geen overeenstemming kunt bereiken met je medewerkers en je er niet in slaagt om het vakantiegeld te betalen, kunnen zij naar de rechter stappen en zelfs het faillissement van je bedrijf aanvragen. De rechter zal beoordelen of jouw belang groter is dan dat van je werknemers.

Als je de rechtszaak verliest, zul je alsnog het vakantiegeld moeten betalen. Dit kan uiteindelijk leiden tot faillissement.

Denkt u dat u met ons advies wél verder komt? 

   Neem contact op