Actueel

FOR verdwijnt – ondernemer moet nu aan de slag met zijn ‘pensioen’

Met ingang van 2023 vervalt de mogelijkheid om ten laste van de winst een oudedagsreserve op te bouwen. Een bestaande (per 31 december 2022) oudedagsreserve wordt op basis van de huidige regels afgewikkeld. In feite wordt de reserve daarmee ‘bevroren’ zonder dat er bij de uitfasering een afbouwplan is voorgesteld.

Met deze afwikkeling zullen ondernemers, zo lang zij nog ondernemen, geen haast maken. Ondernemers kunnen het geld voor omzetting vaak helemaal niet missen, omdat het ‘vastzit’ of omdat ze het geld helemaal niet hebben. Een en ander pleit des te meer voor een actieve ondersteuning door de adviseurs die de ondernemer bijstaan.

In het kielzog van het afschaffen van de FOR is er nog een maatregel afgekondigd die per 1 januari aanstaande ingaat. Bij de geruisloze terugkeer uit een bv was het mogelijk om de lijfrentevoorziening die was gevormd als tegenprestatie voor de inbreng van de FOR, als extra dotatie aan de FOR in te zetten. Deze faciliteit wordt ook per 1 januari 2023 geschrapt.

De mogelijkheden om de FOR door te schuiven in het kader van staking door overlijden of echtscheiding blijven wel bestaan. De reden voor deze enigszins bizar ogende handelswijze is dat de staatssecretaris van mening is dat er in het geval van de geruisloze terugkeer een ‘nieuwe’ FOR ontstaat (…)!

Denkt u dat u met ons advies wél verder komt? 

   Neem contact op